Sıkça Sorulan Sorulan

  • Sağlık alanında eğitim alan ve hizmet veren Azerbaycanlı tıp doktoru, sağlık çalışanları ve öğrencilerin birlik ve dayanışmasını sağlamak, ihtiyaç ve sorunlarını belirleyerek bunlara çözüm bulmak,
  • Azerbaycan ile Türkiye ve diğer ülkelerdeki sağlık sistemleri arasında köprü kurmak, - Çeşitli araştırmalar yapmak,
  • Sağlık politikalarına ilişkin görüş ve öneriler sunmak ve böylece nitelikli hekim ve sağlık çalışanlarının yetişmesinin yanı sıra kaliteli ve etkin bir sağlık sisteminin inşasına da katkı bulunmak.

Azerbaycanlı Hekimler Derneği, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınmış olup her türlü bildirim ve beyannameler Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden şeffaf şekilde aktarılmaktadır.

Dernek, Türkiye’de yaşayan tüm Azerbaycanlı hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve tıp alanında eğitim alan öğrencilerin iş birliği ve katkısıyla faaliyet göstermektedir. AHD yönetim kurulu her yıl düzenlenen genel kurul sonrası dernek üyeleri tarafından seçimle belirlenmektedir. Yönetim kurulu, başkan, iki başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman olmakla 5 kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulu, genel kuruldan aldığı yetkiyle derneğin tüzükte belirtilen faaliyetlerini icra etmektedir.

Derneğin gelir kaynağını; üyelik aidatları, yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar, kongre ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, tüzüğe uygun biçimde gerçekleştirilen ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar oluşturmaktadır.

Üyeler derneğin düzenlediği toplantı, forum, kongre, seminer, kurs, kutlama gibi tüm bilimsel ve sosyal faaliyetlere katılma hakkına sahip olurlar ve üye olmayanlara göre bir takım öncelikleri vardır.

Bunun dışında üyeler AHD tarafından sağlanan yurtiçi ve yurtdışı kariyer,iş, proje, burs, araştırma fırsatlarından kolaylıkla faydalanabilirler.

Üyeler AHD’ nin geniş iletişim ağına dahil olarak mesleki veya sosyal bağlantılar kurma şansına sahıp olurlar.

AHD asil üyesi olanlar genel kurul toplantılarına katılma, oy kullanma, yönetim kurulu ve denetim kurulu pozisyonlarına aday olma hakkına sahiptirler.

Bu başvuru formunu doldurarak AHD üyesi olabilirsiniz.

AHD asil üyesi olmak için farklı prosedürleri izlemeniz gerekmektedir. Buradan inceleyebilirsiniz.

Başka bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim
up