Çalışmalar

Yabancı Uyruklu Hekimlerin Sorunlarıyla İlgili Çalışmalar

Azerbaycanlı Hekimler Derneğinin ana hedeflerinden biri Türkiye’de eğitim gören Azerbaycanlı hekim ve sağlık çalışanlarının sorunlarını tespit etmek ve bu problemlerin çözümü için faaliyette bulunmaktır.

Hatta uzun yıllardan beri gelen yabancı uyruklu asistan hekim sorunları Azerbaycanlı Hekimler Derneği’nin kurulmasını gerekli kılan sebeplerden biri olmuştur. Bu doğrultuda 8 seneye yaklaşan çalışmalarımız ve tecrübemiz mevcuttur. Bu seneler boyunca yapılan her çalışmamız öncekinden daha profesyonel ve kapsamlı olmuş, bizi yabancı asistanların eğitim ve çalışma koşullarını ideale yaklaştırma hedefimize daha da yaklaştırmıştır. Hiçbir karşılık beklemeksizin bu çalışmalarda yer alan tüm öğrenci ve hekim arkadaşlarımıza, dernek yönetim kurulu üyelerimize, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR olmakla bize destek olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yabancı uyruklu hekimlerin sorunlarıyla igili yaptığımız çalışmaları 2 dönemde ele alabiliriz.1. Dönem - Yabancı Uyruklu Asistan Hekimlerin Döner Sermaye ve Nöbet Ücreti Ödemelerini Alma Hakkı Kazanması

Geçmiş senelere baktığımızda ,20 yılı aşkın bir süredir dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye’de tıpta uzmanlık eğitimi alan ve beraberinde sağlık hizmeti sunan yabancı uyruklu asistan hekimler yakın bir zamana kadar –birkaç istisna dışında– emeklerinin karşılığında kurumlarından hiçbir ücret veya destek almadan çalışmaktaydılar.

12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde düzenlenen Azerbaycanlı Genç Hekimlerin ve Tıp Öğrencilerinin 3. Türkiye Forumu’na Türkiye ve Azerbaycan’ın sağlık ve eğitim alanındaki önemli isimleri katıldı. Yaklaşık 150 katılımcı, 2 gün boyunca devam eden paneller ve tartışmalarda bu önemli konuyu gündeme getirerek yapıcı öneriler ortaya koydu. Toplantıya katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR da bu görüşleri dikkate alacağını ifade ederek, Forum katılımcılarından yabancı uyruklu asistanların sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir rapor talebinde bulundu. Yaklaşık bir buçuk ay gibi bir süre sonunda şu anda Azerbaycanlı Hekimler Derneği başkanı olan Dr. Şahin Hanalioğlunun liderliğindeki çalışma grubu, “Türkiye’de Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alan Yabancı Uyruklu Asistan Hekimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı raporunu 30 Kasım 2013 tarihinde tamamladı.


Aynı dönemde TBMM Sağlık Komisyonu’nda görüşülen Yeni Torba Yasa’da yabancı asistanlarla ilgili bir maddenin de yer aldığı bilgisi ulaştı. Nitekim, çok geçmeden 02.01.2014 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş̧ , ve bu kanunla 1219 sayılı kanunun ek 14’üncü maddesine eklenen bir fıkra ile yabancı uyruklu asistan hekimlere döner sermayeden (1000 TL civarında) ödeme yapılması kabul edilmiştir. Böylelikle yabancı uyruklu asistan hekimler, uzun yıllardan sonra emeklerinin karşılığını kısmen de olsa almanın sevincini yaşayabilmişlerdir.

Eş zamanlı olarak, bazı üniversite hastanelerindeki asistan hekimlerin nöbet ücretlerinin ödenmesine ilişkin olarak mahkemelerde açtığı davaların da lehlerine sonuçlandığı haberleri gelmeye başladı. Bütün bunların sonucunda yakın bir zamanda TBMM’de kabul edilerek 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı kanun ile, artık yabancı uyruklu asistan hekimlere de nöbet ücreti ödenmesinin önü açılmış oldu. Bu kanuna istinaden üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde eğitim alan yabancı uyruklu asistan hekimlere, ilk nöbet ücretleri ödenmeye başlandı.

2. Dönem - Yabancı Uyruklu Asistan Hekimlerin Sorunlarıyla İlgili T.C Sağlık Bakanlığı TUK(Tıpta Uzmanlık Kurumu), TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) ve YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) ile Yapılan Görüşmeler
Yabancı uyruklu asistan hekimler döner sermaye ve nöbet ücreti ödemelerini almaya hak kazanmasıyla eğitim ve çalışma koşullarında önemli bir gelişme yaşansa da bu sorunların bittiği anlamına gelmiyordu. Durumun öneminin farkında olarak sonraki senelerde bu konudaki araştırmalarımız ve çalışmalarımızı sürdürdük ve son 1 sene içinde hazırladığım raporlarla birlikte belirtilen meseledeki en önemli karar mercileri olan devlet kurumlarının en üst düzey yetkilileri ile görüşler gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı TUK (Tıpta Uzmanlık Kurumu) , TBMM ( Türkiye Büyük Millet Meclisi) Sağlık Komisyon Başkanlığı ve YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) ile yapılan bu toplantılarda tüm yabancı uyruklu asistan hekimlerin bize ilettikleri güncel sorunları kapsamlı raporlar haline getirerek sorumlu kişilere sunduk ve olası çözüm yollarını onlardan dinledik. Tüm buluşmalarda çalıştığımız taraflar işbiriliği içinde çalışmanın önemine vurgu yaparak çalışmaları birlikte sürdürmemiz gerektiğini belirttiler. Bu çalışmalarda yabancı uyruklu asistanlara desteklerini gösteren TBMM ( Türkiye Büyük Millet Meclisi) Sağlık Komisyon Başkanı, Adana milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a, Sağlık Bakanlığı TUK (Tıpta Uzmanlık Kurumu) eski başkanı Prof.Dr. Nurullah Okumuş’a, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) Başkan Vekili Prof. Dr. M.İ. Safa Kapıcıoğlu ve Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova’ya derin şükranlarımızı sunuyoruz.
3-4 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara Üniveristesi Tıp Fakultesinde düzenlenen “Örnek Hekim Olmaya Doğru” – Azerbaycanlı hekim ve tıp öğrencilerinin 5. Forumu 300 katılımcı, 50 e yakın konuşmacı, Azerbaycan ve Türkiyenin üst düzey devlet adamlarının katılımıyla muhteşem şekilde gerçekleşti. Bu forumda yabancı uyruklu hekimlerin eğitim ve çalışma koşullarıyla ilgili sorunları 2 önemli panelde tartışıldı ve Azerbaycanlı Hekimler Derneği raporları katılımcılara sunuldu. Başarılı etkinliğin ardından AHD başkanı Dr. Şahin Hanalioğlu ve başkan yardımcısı Dr. Ferit Kasımzade derneğimizi ve tümyabancı uyruklu hekimleri temsilen Azerbaycan sağlık heyeti ile birlikte T.C. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Ahmet Demircanla olan görüşe katıldılar ve yabancı hekimlerin durumunu konuyla ilgili en üst yetkili olan T.C. Sağlık Bakanına ilettiler. Toplantıda ayrıca Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Niyazi Novruzov, Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortası Kurumunun başkanı Zaur Aliyev , Azerbaycan Tıp Üniversitesi rektör yardımcısı Doç. Dr. Rauf Beylerov ve Azerbaycandan gelen önemli hekimler de iştirak ettiler.
up