Onursal ÜyelikDerneğin amaçları doğrultusunda değerli hizmetlerde bulunan veya derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış kimseler ile toplumsal iletişim sahalarında özel çalışma veya katkısı olan kişiler ve bu alanda örnek kurumların yöneticilerine Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik sıfatı verilebilir. Onursal üyeler dernekte faal bir görev alamazlar ve seçme- seçilme hakkına sahip olamazlar.

up