Amaç ve İlkeler

Amaç

Dernek, sağlık alanında eğitim alan ve hizmet veren Azerbaycanlı tıp doktoru, sağlık çalışanları ve öğrencilerin birlik ve dayanışmasını sağlamak, ihtiyaç ve sorunlarını belirleyerek bunlara çözüm bulmak, Azerbaycan ile Türkiye ve diğer ülkelerdeki sağlık sistemleri arasında köprü kurmak, çeşitli araştırmalar yapmak, sağlık politikalarına ilişkin görüş ve öneriler sunmak ve böylece nitelikli hekim ve sağlık çalışanlarının yetişmesinin yanı sıra kaliteli ve etkin bir sağlık sisteminin inşasına da katkı bulunmak amacıyla kurulmuştur.

İlkeler

Dernek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası hukuk normlarına, evrensel insan hakları ve hekimlik etik değerlerine saygılı, dürüstlük, şeffaflık, bilimsellik, tarafsızlık ilkelerine, milli ve evrensel değerlere bağlı bir sivil toplum kuruluşudur.


up