Asil Üyelik

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe asil üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernek asil üyleri genel kurul toplantılarına katılma, oy kullanma , yönetim kurulu ve denetim kurulu pozisyonlarına aday olma hakkına sahiptirler.

Azerbaycanlı Hekimler Derneği asil üyesi olmak için gerekli işlemler aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır.
  • Üyelik dilekçesinin çıktısını alarak doldurunuz.
  • 2 adet vesikalık fotoğraf;
  • Pasaportun fotoğrafınız bulunan sayfası ve ikamet kartının her iki yüzünün fotokopisini hazırlayınız.
  • Derneğin banka hesabına 10 TL (üye giriş ödentisi) + 60 TL (senelik aidat); toplamda 70 TL “Ad, Soyad, Üyelik Ücreti” açıklamasıyla yatırarak dekont alınız. Yapı Kredi Bankası - IBAN No: TR80 0006 7010 0000 0042 8987 51

  • Dilekçe, fotoğraflar, pasaport ve ikamet tezkeresinin fotokopisi ve dekontu hazırladıktan sonra evraklarınızı derneğimize ulaştırmak için bizimle iletişime geçin. AHD Başkan Yardımcısı Dr. Beyler Beylerov – 0554 548 2588 – baylarbaylarov@gmail.com

    Bunun dışında mobil imza veya elektronik imzanızı kullanarak E-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu yapabilirsiniz.
up