1. Pediatri Sempozyumu

Bakü`de 1.Pediatri Sempozyumu Düzenlendi – 14 mayıs 2022

PUADER (Pediatri Uzmanlar Akademisi Derneği), Azerbaycan Pediatri Cemiyeti və derneğimizin ortak düzenlediği 1. Pediatri Sempozyumu 14 Mayıs 2022 tarihinde Bakü'de gerçekleşti.


Bakü İbis otelde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen 10 öğretim üyesi alanlarındakı bilgileri yerli pediatristlerle paylaştılar. Konuşmacılar çocuk endokrinoloji, çocuk nefroloji, çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk nöroloji alanlarında farklı konularda hastalık ve tedavilerle ilgili güncel yaklaşımları sundular.

Etkinliğe Bakü başta olmak üzere Azerbaycanın çeşitli bölgelerinden pediatri uzmanları ve asistan hekimleri katıldılar. Sempozyum Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından akredite edilmiştir.


Aynı zamanda bir pediatrist olan AHD Genel Sekreteri Dr. Nesiman Alili sempozyum organizasyonunda esas sorumlulardan biri olarak derneğimizi temsil etmiştir.


Sempozyum sürecinde PUADER, APC ve AHD arasında işbirliğinin devamı için görüşmeler yapılmış ve gelecek planlarla bağlı anlaşma sağlanmıştır.
up