Tarihçe 2016-07-04T20:01:34+00:00

Azerbaycanlı Hekimler Derneği , 17 Ekim 2014 de Ankara, Türkiyede ; sağlık alanında eğitim alan ve hizmet veren Azerbaycanlı tıp doktoru, sağlık çalışanları ve öğrencilerin birlik ve dayanışmasını sağlamak, ihtiyaç ve sorunlarını belirleyerek bunlara çözüm bulmak, Azerbaycan ile Türkiye ve diğer ülkelerdeki sağlık sistemleri arasında köprü kurmak, çeşitli araştırmalar yapmak, sağlık politikalarına ilişkin görüş ve öneriler sunmak ve böylece nitelikli hekim ve sağlık çalışanlarının yetişmesinin yanı sıra kaliteli ve etkin bir sağlık sisteminin inşasına da katkı bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Önceki yıllarda Türkiyede tıp alanında uzmanlık eğitimi alan asistan doktorlar ve tıp öğrencileri tarafından organize edilen , Türkiyenin yanısıra Azerbaycan, Almaniya, Rusiya, Amerika Birleşik Devletleri’nden de katılımcıların bulunduğu “Nümunəvi Həkim Olmağa Doğru” forumlarında Türkiyedeki , sayıları 500 ü aşan azerbaycanlı hekim ve tıp öğrencilerinin sosyal birliyini yaratma fikri ortaya atılmış
ve herkes tarafından olumlu karşılanmıştı. 2013 ekim ayında, Ankarada gerçekleşen sonuncu forumda dernek oluşturma yönünde önemli kararlar alındı ve çalışma grupları oluşturuldu. 1 senelik yoğun hazırlık sürecinin ardından 17 ekim 2014 de “Azerbaycanlı Hekimler Derneği” kurulmuş oldu.

Nümunəvi Həkim Olmağa Doğru forumları derneğin temelinin atılmasında önemli rol oynasa da , ister dernek kurulan tarihe kadar olan sürede , isterse de derneğin kurulduğu günden bu yana Türkiyedeki Azerbaycanlı hekimler ve tıp öğrencileri önemli işlere imza atmıştır. Geleneksel olarak düzenlenen Nevruz ve Yılbaşı etkinlikleri, ABD, Rusya, Almanya gibi başka ülkelerdeki Azerbaycanlı hekim ve öğrencilerle yapılan ortak çalışmalar, seminerler Azerbaycanlı hekimlerin birlik ve beraberlikleri adına çok değerli olmuştur. Özellikle 3 cü forumda ( Ekim, 2013) yetkililerle yapılan görüşmeler ve çalışma grubunun hazırladığı rapor sonucunda 2014’ de TBMM ( Türkiye Büyük Millet Meclisi) Türkiyede eğitim alan yabancı asistan doktorların maaş almasıyla bağlı kararlar aldı. Bu kadar büyük çaplı bir olaya sebebiyet vermemiz “Azerbaycanlı Hekimler Derneği” ve onun kuruluşunu çok anlamlı kıldı. Ve derneğin kurulmasının ardından aynı çatı altında, hep birlikte daha büyük işlere imza atma fırsatı kazandık.