Onursal Üyelik 2019-11-04T20:10:46+00:00

ONURSAL ÜYELİK

honored

Derneğin amacı ve faaliyeti konusunda değerli hizmetlerde bulunan veya derneğe önemli bağışlarda bulunan kimseler ile reklamcılık toplumsal iletişim sahalarında özel çalışma veya katkısı olan kişiler ve bu alanda örnek kurumların yöneticilerine Yönetim Kurulu kararı ile Onur Üyelik sıfatı verilebilir. Onur üyeleri dernekte faal bir görev alamazlar ve seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.