4. Forum 2018-01-26T16:52:40+00:00

4. Forum

aiş-tkçe

Türkiye’de eğitim alan Azerbaycanlı genç hekim ve tıp öğrencilerinin “Örnek Hekim Olmaya Doğru forumlarının dördüncüsü 24-25 Ekim 2015 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Azerbaycanlı Hekimler Derneği’nin Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Hacettepe Üniversitesi’nin desteğiyle düzenlediği ve bu yılki teması “sağlık sisteminin geliştirilmesi ve çağdaş tıp eğitimi” olan foruma, her iki ülkeden çeşitli kamu kurumları, üniversite, hastane ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katıldı. Türkiyenin dört bir yanından Azerbaycanlı hekim ve tıp öğrencilerinin katıldığı forum, alanında uzman konuşmacıların birbirinden ilginç sunumlarına, panellere, interaktif tartışma oturumlarına da ev sahipliği yaptı.

4.forum toplu

AÇILIŞ KONUŞMALARI ve PROTOKOL

Forumun açılışını yapan Azerbaycanlı Hekimler Derneği başkanı Dr. Şahin Hanalioğlu henüz genç bir sivil toplum kuruluşu olmasına rağmen derneğin kısa sürede aldığı yoldan ve kazanılan başarılardan bahsetti. Nitekim, geçtiğimiz sene TBMM’de kabul edilen kanunlarla yabancı uyruklu asistan hekimlerin maaş ve nöbet ücreti sorunlarının çözülmesinde derneğin kurucu ekibinin oluşturduğu çalışmaların büyük payı olduğunu vurguladı.

Daha sonra Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova Azerbaycan sağlık sistemi için 4 yıldır düzenlenmeye devam eden ve her iki ülkede büyük ses getiren bu forumların öneminden, asistan hekim ve tıp öğrencilerinin yoğun programlarına rağmen bu gibi faaliyetlerle uğraşmasının kendileri için çok değerli olduğundan ve Azerbaycan Büyükelçiliği’nin bu forumları her zaman desteklediğinden bahsetti.
4. forum salon

Devamında YÖK Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi’nin başkanı ve Kocaeli Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr Sezer. Ş. Komsuoğlu, Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şebnem Harput, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sacit Turanlı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nuray Kanbur, Forum Danışman Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Bayraktar, Türk Cumhuriyyetleri Oftalmoloji Derneği Başkanı Op. Dr. Sunay Duman Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından gerçekleştirilen forumun önemini vurgulayarak ortaya konan çabaları takdir ettiklerini ve her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ettiler.

KONUŞMACILAR

Forumda açılış konuşmalarının ardından ilk konuşmayı yapan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Tunalı temel tıp eğitiminin örnek hekim olma yolundaki önemine dikkat çekerek anatomi eğitimindeki modern gelişmeleri katılımcılara anlattı. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı adına forumda söz alan Uzm. Terane Ahmedova, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı’nın da bu forumları yakından izlediğini belirterek, Azerbaycan sağlık sistemindeki yeniliklerden ve gelinen son durumdan bahsetti. Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Kardiyoloji Bölüm Başkanı ve aynı zamanda kendisi de eğitimini Türkiye’de tamamlamış olan Doç. Dr. Ferid Aliyev Türkiye’de uzmanlık eğitimi alan hekimlerin Azerbaycan sağlık sistemi için önemini ve yeni uygulanmaya başlanan tıpta uzmanlık eğitimindeki kilit rolünü vurgulayan bir konuşma yaptı.

İlk günün öğleden sonraki ilk sunumunda Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sarp Üner dünyadaki sağlık sistemlerinin genel ve karşılaştırmalı analizini yaparak, iyi bir sağlık sisteminin gerekliliklerini forum katılıcılarıyla paylaştı. Forumun ikinci gününün sabahında, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Döner Sermaye, Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanı Uzm. Ali Gazi, “Sağlık finansman yöntemleri ve sağlık sigortası” konusunda Türkiye ve dünyada kullanılan farklı modeller hakkında katılımcılara değerli bilgiler vererek, Azerbaycan sağlık sistemi için en uygun modelin nasıl seçilebileceğine dair ipuçlarını paylaştı. Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tezer Kutluk kanserin bir dünya sorunu olduğunu ve Azerbaycan, Türkiye ve diğer ülkelerin bu sorunla nasıl mücadele etmesi gerektiğini anlatarak, kanserle mücadele konusunda dünyadaki son gelişmeleri forum katılımcılarıyla paylaştı. Azerbaycan’ın da sağlık sisteminde ciddi yeri olan kanser sorunuyla ilgili yapılan bu sunu katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

384102615nt  189102615gg  423102615pg

Mezuniyet sonrası tıp eğitiminde hem Türkiye hem de dünyadaki modelleri açıklayan ve olanakları katılımcılarla paylaşan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Elçin, Azerbaycanlı hekimlerin bu aşamada alacakları yolun sağlık sistemine nasıl yansıyacağından da bahsetti. Foruma Almanya’dan davet edilen Dr. Vügar Yagublu “optimal tıp eğitim sistemi için önemli belirleyiciler” konusundaki sunumuyla Almanya’da edindiği deneyimler ışığında iyi bir tıp eğitiminin standartları hakkında önemli noktalara değindi. Azerbaycan Kardiyoloji Derneği Başkanı Dr. Firdovsi İbrahimov ise konuşmasında Azerbaycan’da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitiminin mevcut durumundan ve gelişim sürecinden bahsetti. Görüşmelerde Azerbaycanlı Hekimler Derneği’nin çalışmalarını Azerbaycan Kardiyoloji Derneği olarak gönülden desteklediklerini ve işbirliğinin devam ettirileceğini belirtti.

191102615gi  83102615ce (1)  137102615eg

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan İleri Sağlık Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (STEM) ile Uluslararası Tıp Eğitimi Merkezi (IMTC) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Emre Huri ve Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlkan Tatar, her iki merkezin misyonundan, olanaklarından ve gelecek hedeflerinden bahsederek, sağlık teknolojilerinin eğitimdeki yerine dikkat çektiler. Ayrıca konuşmacılar Azerbaycanlı Hekimler Derneği ile yapılabilecek ortak çalışmaları tartışarak, bu çalışmaların Azerbaycan sağlık eğitimine ve sağlık hizmet sunumuna büyük katkıda bulunacağını vurguladılar. Son olarak ise forumun en anlamlı sunumlarından birini Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, foruma da adını veren “Örnek Hekim Olmaya Doğru” konusunda yaptı. Tarihteki önemli hekimlerin hayatlarından, görüşlerinden ve kendi deneyimlerinden örnekler vererek yaptığı konuşması katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

 257102615iw  815102615aei (1)  817102615aek

PANELLER

  “Yurt dışında eğitim alan Azerbaycanlı genç hekimler için Azerbaycan’da çalışma koşulları ve iş imkanları”

Forumun ilk günü iki önemli paneli gerçekleştirildi. İlk Panel AHD kurucu yönetim kurulu üyesi Uzm. Dr. Ferit Kasımzade yönetiminde “Yurt dışında eğitim alan Azerbaycanlı genç hekimler için Azerbaycan’da çalışma koşulları ve iş imkanları” başlığı altında gerçekleştirildi. Panele Azerbaycan’ın hem üniversite, hem devlet, hem de özel hastanelerinin üst düzey yetkilileri ve uzman hekimleri katıldı.

         

Panele katılanlar:

– Azerbaycan Merkezi Klinik Hastanesi’nin Direktörü Dr. Toğrul Adıgözelov

– Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Kardiyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ferid Aliyev

– Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Yrd. Doç. Dr. Yusif Hacıyev

– Azerbaycan Devlet Güvenlik Bakanlığı Hastanesi Ortopedi Uzmanı Uzm. Dr. Vüsal İsmayılov

– Azerbaycan Özel Medistyle Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Nergiz Ağayeva

   

Panelistler, forum katılımcıları ile karşılıklı soru-cevap oturumunda Azerbaycan’daki iş imkanlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundular. Bilimsel araştırma ve yayınların öneminin vurgulandığı oturumda, Azerbaycan’ın özellikle dahiliye ve pediatrinin yan dalları olmak üzere birçok branşlarda büyük uzman eksikliğinin bulunduğu ve eğitimini tamamlayan herkesin Azerbaycan’a davet edildiği tekrar ifade edildi.

“Azerbaycanlı Hekimler Derneği’nin uluslararası faaliyetleri”

Günün ikinci paneliyse “Azerbaycanlı Hekimler Derneği’nin uluslararası faaliyetleri” başlığı altında düzenlendi.  Bu oturumda Azerbaycanlı Hekimler Derneği ile Almanya Azerbaycanlı Hekimler Birliği (VAND) ve Türkiye’nin Genç Hekimler Derneği arasında işbirliğine dair önemli protokoller imzalandı.

   

Panelin ardından sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve yönetimi, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık eğitimi ile sağlık altyapısı ve teknolojileri konularında küçük grup tartışmalarının yer aldığı ” İdeas Cafe” interaktif oturumu düzenlendi.