Yönetim Kurulu 2016-05-12T10:51:32+00:00
Uzm.Dr. Şahin Hanalioğlu
Başkan
Uzm.Dr. Ferit Kasımzade
Başkan Yardımcısı
Uzm.Dr. Cebrail Cebrailov
Başkan Yardımcısı
Dr. Beyler Beylerov
Genel Sekreter
Dr. Nesiman Alılı
Sayman