Cleveland Clinic ve Azerbaycanlı Hekimler Derneği arasında özel program.

ahd_cleveland_0-01

Bu program ABD’nin Cleveland Clinic hastanesinde Robotik Endokrin Cerrahi Direktörü (Director of Robotic Endocrine Surgery) Prof.Dr. Eren BERBER’in Türkiye’deki Azerbaycanlı Hekimler Derneği için hazırladığı gözlemcilik, kurs ve araştırma stajlarını içeren özel program olup, aşağıdaki konu ve koşulları kapsamaktadır.

Gözlemci (Observer) Başvurusu:

Kriterler:

  1. Tıp Fakültesi öğrencisi veya mezunu olmak (4. ve üzeri sınıf olması önerilir)
  2. En az “Orta derece(Intermediate)” Ingilizce’ye (özellikle konuşma dili) sahip olma
  3. Özgeçmiş (CV) sunmak

Süre:

1 ay (özel durumlarda uzatılabilir).

Program sonunda Cleveland Clinic Center of the International Education tarafından katılım sertifikası verilecektir.

cleveland image
Kurslar:

Robotik Endokrin Cerrahisi bölümünün yöneticisi (Director of Robotic Endocrine Surgery) Dr. Eren BERBER ileri laporoskopik ve robotik cerrahi yöntemlerin doğrudan uygulamalarını (hands-on) içeren kurslar düzenlenmektedir. Bu program hem bu kurslara katılım, hem de talep yoğunluğuna göre sadece Azerbaycanlı cerrahlar için benzer kurslar düzenleme olanağı sunacaktır. Kurslarda katılımcılar hem teorik, hem de davinci_surgical_systemuygulamalı olarak bu yöntemleri öğrenme şansına sahip olacaklar.

Kurslar genellikle cerrahi asistanları, uzman veya yandal asistanları için geçerli olacaktır.

Kursların katılım ücretleri kursların süresi ve kullanılacak ekipmanlara göre düzenleyen kuruluş tarafından belirlenecektir.

Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın yapma Başvurusu:

Klinik araştırma ve yayın yapmak isteyen, tıp eğitimini ABD’de devam ettirmek veya deneyim kazanmak isteyen cerrahlar için klinik araştırmalara katılmak fırsatı doğmuştur.

Kriterler:

  1. En az Tıp Fakültesini bitirmiş hekimler, Genel Cerrahi uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlisi hekimler veya uzmanlar
  2. İleri derece (Advanced)” düzeyinde Ingilizce’ye sahip olma (hem konuşma, hem de yazı dili)
  3. Özgeçmiş (Curriculum Vitae; CV)
  4. 2 referans mektubu

Süre:

Araştırmaların süresi 6 ay – 2 yıl arasında olacaktır.

Araştırma ve yayın yapılacak konular:

Endokrin Cerrahisi; Hepatobiliyer Hastalıklar; Robotik ve Laporoskopik Cerrahi yöntemler

Finansal durum:

Cleveland Clinic’deki araştırma dönemince kliniğin belirlediği Sağlık Sigortası araştırmacı tarafından karşılanmalıdır.

Bölümün bütçesi bulunmadığı için araştırmacı asistana çalışma ücreti tahsil edememektedir.

cleveland

Programa Başvurular ve Kabul:

  1. Gözlemcilik, kurs ve araştırma stajları için olan başvurular Azerbaycanlı Hekimler Derneği’ne (AHD) yapılacaktır. Birinci aşama değerlendirme sonrası uygun bulunan adaylar, Dr. Eren BERBER’e bildirlecek ve nihayi seçim kendisi tarafından yapılacaktır.
  1. AHD üyelerinin başvuru ve değerlendirmede önceliği bulunmaktadır.
  1. Başvuru takvimi Azerbaycanlı Hekimler Derneği (AHD) ve Dr. Eren BERBER tarafından ortak olarak kararlaştırılıp, derneğin web sayfası üzerinden duyurulacaktır.
By | 2016-04-12T07:58:31+00:00 Nisan 12th, 2016|services|0 Comments

Leave A Comment